Đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

– Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (UAH) được thành lập năm 1926.

– Trường hiện có 5 cơ sở đạt chuẩn và hiện đại (03 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 tại Cần Thơ và 01 tại Đà Lạt).

– Sứ mệnh của Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh: Cam kết đảm bảo vị thế của một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, đồng thời là trung tâm công nghệ cao; đào tạo ra những người có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và khu vực trong các lĩnh vực kiến ​​trúc, quy hoạch đô thị – nông thôn, dân dụng – công nghiệp, hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp, thiết kế nội thất; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế.

-UAH có tầm nhìn trở thành một trong những trường đại học hàng đầu khu vực và quốc tế vào năm 2030.