Đại học Tôn Đức Thắng

– Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University: TDTU) là đại học công lập, thành lập ngày 24/9/1997.

– Với hơn 17 khoa chuyên môn, 67 nhóm nghiên cứu, TDTU có Tầm nhìn: trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa trong TOP 200 đại học tốt nhất thế giới;

– Mục tiêu trung hạn là: “Trong 20 năm kế tiếp (kể từ 2017), TDTU có nhiệm vụ trở thành đại học nghiên cứu thuộc TOP 60 đại học tốt nhất Châu Á; cũng như là một trong TOP 500 đại học tốt nhất thế giới”

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

– Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp được thành lập năm 1949, là Trường đầu tiên chuyên đào tạo cán bộ chuyên ngành Mỹ thuật Công nghiệp.

– Sứ mệnh của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp: “là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực thiết kế Mỹ thuật ứng dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Cung cấp nguồn nhân lực – họa sĩ có trình độ đại học, sau đại học chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá của đất nước và hội nhập quốc tế”

Đại học Kiến trúc Hà Nội

– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trường đại học chuyên ngành, một trong những trường hàng đầu về đào tạo nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam, được thành lập vào năm 1969;

– Bên cạnh đào tạo, trường còn là trung tâm nghiên cứu, cố vấn, thực hiện các dự án cho doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

– NEU được thành lập vào năm 1956

– Là một trong những đại học hàng đầu về Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh tại Việt Nam;

– NEU đang giữ các vị trí như: Viện Kinh Tế và Kinh doanh hàng đầu Việt Nam, trung tâm nghiên cứu kinh tế uy tín, trung tâm tư vấn kinh tế, kinh doanh và quản lý

Đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

– Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh (UAH) được thành lập năm 1926.

– Trường hiện có 5 cơ sở đạt chuẩn và hiện đại (03 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 tại Cần Thơ và 01 tại Đà Lạt).

– Sứ mệnh của Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh: “cam kết đảm bảo vị thế của một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, đồng thời là trung tâm công nghệ cao; đào tạo ra những người có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và khu vực trong các lĩnh vực kiến ​​trúc, quy hoạch đô thị – nông thôn, dân dụng – công nghiệp, hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp, thiết kế nội thất; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế ”

-UAH có tầm nhìn trở thành một trong những trường đại học hàng đầu khu vực và quốc tế vào năm 2030.