Trung tâm Nghị lực sống

Trung tâm Nghị Lực Sống là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2009 và có cơ sở tại Hà Nội. Các hoạt động chính: cung cấp máy tính miễn phí và các khóa đào tạo kỹ năng sống cho người khuyết tật nhằm giúp họ tìm việc làm và hòa nhập vào xã hội (1); Nghị Lực Sống thực hiện một số sáng kiến với mục tiêu chấm dứt sự phân biệt đối xử và kỳ thị mà người khuyết tật phải đối mặt (2)

Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo dục nghề nghiệp (REACH)

Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo dục nghề nghiệp (REACH) là tổ chức tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, các hoạt động chính bao gồm: Tư vấn hướng nghiệp nghề (1); Dạy nghề 3,5 – 6 tháng hỗ trợ từ 80-100% học phí, trang thiết bị, nguyên vật liệu thực hành (2); Giới thiệu việc làm cho thanh niên sau khóa học, theo dõi công việc của học sinh trong 6 tháng (3)

DRD Vietnam

Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật là một tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2005. Các hoạt động chính: Nâng cao năng lực (1); Xóa bỏ rào cản xã hội (2)

VIGEF

Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông được thành lập vào năm 2017; với nhiệm vụ: đổi mới cách dạy học và đánh giá học sinh
(1); đổi mới quản lý nhà trường
(2); giáo dục giá trị và kỹ năng cho học sinh
(3); giáo dục STEM/STEAM gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương
(4); phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời

Trung tâm Sao Mai

Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2001. Nhiệm vụ chính của Trung Tâm là thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trợ giúp nhằm giúp tăng năng lực người khiếm thị trong giáo dục, việc làm và sống tự lập

Trường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu (NDC) là một cơ sở giáo dục cho người khiếm thị, được thành lập vào năm 1926. NDC mang đến cho học sinh khiếm thị khả năng tiếp cận giáo dục đúng thời điểm để thúc đẩy tính độc lập và hòa nhập xã hội. Ngoài ra, NDC đã và đang hoạt động với vai trò trung tâm nguồn lực do chính phủ điều hành để hỗ trợ các trường chuyên biệt và trường hòa nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác